Pricemania.sk


Rozšírenie podporuje verzie:   2.0.x.x 2.1.x.x 2.2.x.x 2.3.x.x

Rozšírenie integruje do OpenCartu generátor XML feedu pre porovnávač produktov Pricemania.sk. XML výstup z generátoru presne odpovedá XML štandardu pre Pricemania.sk a je plne konfigurovateľný prostredníctvom administračného rozhrania. Prostredníctvom administrácie je možné taktiež nakonfigurovať kód pre meranie konverzií. Podrobné informácie o rozšírení a jeho konfigurácii nájdete v online dokumentácii.


Zakúpiť na OpenCart Marketplace Požiadať o zľavu